Credite Imobiliare Exclusive

 

 

Un singur lucru uneşte creditul imobiliar de cel ipotecar: finanţează o proprietate. Din acest punct înainte însă, diferenţele sunt suficient de mari încât un produs să fie bun pentru un client dar defavorabil altuia.

Creditul imobiliar

Astfel, în cazul creditului imobiliar, principala caracteristica este faptul că băncile iau în considerare pentru ipotecă doar bunurile imobile existente. Important de reţinut este însă faptul că obiectul ipotecii poate fi şi alt imobil decât cel ce face obiectul investiţiei imobiliare. Totodată, potrivit prevederilor din Codul Civil, ipoteca trebuie reînnoită de creditor înainte de expirarea unui termen de 15 ani de la constituire.

Un avantaj ar fi faptul că legislaţia în domeniu este mai permisivă pentru acest tip de credit. În principiu, băncile au libertatea de a stabili condiţiile de creditare în funcţie de normele interne ale instituţiei iar garanţiile sunt reglementate prin Codul Civil.

Un dezavantaj ar fi faptul că, în cazul creditului imobiliar, dobânda poate fi modificată oricând în funcţie de condiţiile existente pe piaţă financiar-monetară. Acest lucru înseamnă că dobânda nu este obligatoriu legată de un indice de referinţă, iar băncile pot să folosească deja bine cunoscuta sintagmă: „dobânda va putea fi modificată în funcţie de condiţiile existente pe piaţa financiar–monetară”.

În momentul în care clientul de credit imobiliar nu îşi mai plăteşte ratele, fiecare bancă are puterea de decizie asupra a ce i se va întâmpla acestuia. Contractul de credit nu se reziliază de drept, iar banca are drepturi depline asupra stabilirii termenului după care se declară scadenţa şi a modului în care se impută întârzierile.

Creditul ipotecare

Principala caracteristica a creditului ipotecar stă în modul de implementare a ipotecii. Astfel, ipoteca se aplică asupra unui bun viitor. Astfel, clienţii pot să ipotecheze casa pe care urmează să o construiască, cu condiţia să fi obţinut deja autorizaţia de construire. Ipoteca, în acest caz, se aplică atât asupra terenului cât şi a casei ce urmează să fie construită.

Creditul ipotecar este mult mai strict reglementat. Orice astfel de contract se supune legii nr. 190/1999 în care sunt enumerate, în mod explicit, atât condiţiile privind acordarea creditului cât şi cele referitoare la constituirea garanţiilor.

Tocmai din cauza legislaţiei căreia se supune creditul ipotecar, dobânda nu mai variază cu atâta uşurinţă precum o face la creditul imobiliar. Pentru creditul ipotecar, dobânda poate varia doar între marjele percepute în contract şi strict legat de fluctuaţiile unui indice de referinţă menţionat de asemenea în contract. În orice caz, modificarea ratei dobânzii trebuie comunicată împrumutatului cel mai târziu la data aplicării noii rate.

În cazul în care clientul nu îşi mai plăteşte ratele, acţiunile băncii pot fi mult mai drastice. Astfel, în cazul întârzierii la plată, banca trimite împrumutatului o notificare prin scrisoare recomandată cu confirmare la primire sau prin executor judecătoresc ori bancar. Dacă în următoarele 30 de zile de la primirea notificării nu este achitată datoria, contractul de credit este reziliat şi datoria poate fi executată.

Printre clauzele obligatorii impuse de legea nr. 190/1999 pentru contractele de credit ipotecar se numără:

  • Banca este obligată să îi prezinte clientului un document care cuprinde toate condiţiile contractului, cu cel puţin zece zile înainte de semnarea acestuia
  • Clientul are datoria de a plăti doar cheltuielile aferente întocmirii documentaţiei de credit şi constituirii ipotecii
  • Este interzisă orice încercare a bănci de a condiţiona acordarea creditului cu acceptarea de către client a serviciilor ce nu au legătura cu operaţiunea de creditare
  • În contract trebuie prevăzute detaliile executării în caz de neplată

În concluzie, creditul imobiliar tinde să fie uşor mai permisiv dar implică un grad mai mare de risc, în timp ce creditul ipotecar este mai rigid, dar mai sigur.

 

© Copyright 2021 imobiliare-exclusive.ro. O solutie Soft Imobiliar si VDI.ro