Cadastru intabulare Imobiliare Exclusive

 

 

Cadastrul este parte componentă a sistemului unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitățile de bază ale acestui sistem sunt imobilul și proprietarul. Sistemul de evidență al cadastrului are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliară. (Cadastrul general este sistemul de evidență al imobilelor de pe întreg teritoriul țării.)

 

  1. Funcția tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziției configurației și mărimii suprafețelor parcelelor si construcțiilor pe destinații, categorii de folosință și pe proprietari.
  2. Funcția economică evidențiază elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor și calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacții imobiliare.
  3. Funcția juridică se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate și prin înscrierea în cartea funciară

Ce este cadastrul? Ce este intabularea?

Cadastrul și intabularea reprezintă un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică și juridică de importanță națională pe tot teritoriul României. Practic, este vorba despre un sistem de inventariere a tuturor imobilelor de pe teritoriul țării. Acest sistem se împarte în două componente principale: cadastrul și intabularea.

Cadastrul este partea tehnică a sistemului. El se compune din identificarea imobilelor, măsurarea imobilelor, descrierea imobilelor și înregistrarea imobilelor în documente cadastrale. De asemenea, cadastrul se ocupă și de reprezentarea imobilelor pe hărți și planuri.

Intabularea este partea juridică a acestui sistem de inventariere. Prin intabulare se realizează înscrierea în cartea funciară a drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor, a faptelor sau a raporturilor juridice care au legatură cu imobilele.

La ce sunt necesare cadastrul și intabularea?

Efectuarea cadastrului și a intabularii este obligatorie pentru anumite situații în care proprietarul unui apartament, proprietarul unei construcții sau proprietarul unui teren se pot afla.

Cel mai des întâlnit astfel de caz este cel în care acest proprietar dorește să tranzacționeze acea proprietate, indiferent de forma pe care o ia această tranzacție, fie că este vorba despre un contract de vânzare-cumparare, de o donație sau de un contract de schimb.

De asemenea, o altă situație în care este obligatoriu să se efectueze cadastrul și intabularea este cea în care acesta este nevoit să garanteze cu acea proprietate.

Cât costă cadastrul și intabularea?

Costurile întocmirii documentației cadastrale se împart în două: onorariul perceput de executantul lucrărilor și taxele solicitate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Prețul final variază în funcție de specificul fiecărei lucrări în parte. Onorariul diferă în funcție de complexitatea lucrării, iar taxele variază în funcție de actele de proprietate și de tipul lucrării executate

© Copyright 2021 imobiliare-exclusive.ro. O solutie Soft Imobiliar si VDI.ro